WCSP2015 is coming      
 

Chair
Guangguo Bi (Southeast University)

Members
Yueming Cai(PLA University of Science and Technology, China) 
Xiqi Gao(Southeast University, China) 
Aiping Huang(Zhejiang University, China) 
Nei Kato(Tohoku University, Japan) 
Lianfeng Shen(Southeast University, China) 
Xuemin Shen(University of Waterloo, Canada) 
Jinlong Wang( PLA University of Science and Technology, China) 
Xiang-Gen Xia(University of Delaware, USA) 
Lvxi Yang(Southeast University, China) 
Honggang Zhang(Zhejiang University, China) 
Baoyu Zheng(Nanjing University of Posts and Telecommunications, China) 
Jinkang Zhu(University of Science and Technology of China, China)
Wuyang Zhou(University of Science and Technology of China, China)

 
 
Copyright @ WCSP2015. All rights reserved. ËƠICP±¸09019353ºÅ